Medische bevalling

Als tijdens jouw zwangerschap al duidelijk is dat er een medische indicatie is, kom je onder controle bij de gynaecoloog in het ziekenhuis. Een medische indicatie is bijvoorbeeld een stuitligging, een keizersnede bij een eerdere bevalling of een hoge bloeddruk. Je wordt dan tijdens de bevalling begeleid door een klinisch verloskundige of gynaecoloog.

Tijdens de bevalling thuis kunnen er ook onverwachte complicaties optreden waardoor je – soms zelfs met de ambulance – naar het ziekenhuis moet. Van de vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kindje bevalt uiteindelijk 83% in het ziekenhuis (een medische bevalling). Het is daarom belangrijk om je goed voor te bereiden, zodat je weet wat je kunt verwachten: Goed geïnformeerd bevalt beter!