IVF-cijfers 2020: Corona van invloed op IVF-behandelingen

Geplaatst op 14 februari 2022

In 2020 is het aantal ‘verse’ IVF/ICSI-behandelingen t.o.v. 2019  afgenomen tot 11.058 (-17%), waarbij het aantal IVF-baby’s met 4.791 (-13%) eveneens afnam.

Door de in 2020 geldende Coronamaatregelen zijn er minder verse IVF-behandelingen uitgevoerd, waarbij er tussen de verschillende IVF-klinieken grote verschillen zichtbaar zijn. De mate waarin deze maatregelen invloed hadden op het aantal uitgevoerde verse cycli varieerde van een daling van 8% tot maar liefst 48%. Veel andere uitkomstmaten, zoals het meerlingpercentage, wat als complicatie van een IVF/ICSI-behandeling wordt gezien, bleef stabiel laag (3%). Hetzelfde gold voor het overall succespercentage van IVF/ICSI dat per cyclus in 2020 ten opzichte van 2019 zelfs iets toenam van 40% naar 42%.

Het totaal aantal zwangerschappen dat voortkomt uit een zogeheten cryo-cyclus is in 2020 ten opzichte van 2019 met 5% afgenomen tot 2.376. Aangezien er procentueel gezien veel minder verse cycli werden uitgevoerd, overstijgt in 2020 het aantal zwangerschappen na een cryo-cyclus (51%) voor het eerst het aantal zwangerschappen na een verse IVF- of ICSI-cyclus.

Volgens dr. Jesper Smeenk, gynaecoloog in het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg en samensteller van de rapportage is de afname van het aantal IVF-babies grotendeels te verklaren door een afname van het aantal verse behandelingen, maar hadden de Coronamaatregelen geen invloed op de efficiëntie van IVF.

De landelijke IVF-cijfers en de cijfers per kliniek zijn te vinden onder het kopje Nuttige informatie > IVF-resultaten.

Meer nieuws