IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelingen en meer IVF-babies

Geplaatst op 24 augustus 2023

De cijfers over IVF-behandelingen in 2021 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin de impact van de coronapandemie merkbaar was. Het aantal verse IVF/ICSI-behandelingen is gestegen met 24% ten opzichte van 2020, en het aantal IVF-baby’s is ook met 28% toegenomen. Deze cijfers brengen het aantal cycli terug naar het niveau van 2019.

Een belangrijk positief punt is dat de zwangerschapscijfers voor zowel verse als ingevroren cycli in 2021 beter waren dan in voorgaande jaren. Dit resulteerde in een toename van het aantal IVF-baby’s in vergelijking met 2019. Het is opvallend dat het meerlingpercentage, dat als complicatie wordt gezien bij IVF/ICSI-behandelingen, stabiel laag bleef op 3%.

Een andere positieve ontwikkeling is dat het overall succespercentage van IVF/ICSI per cyclus verder toenam van 42% naar 44% in 2021. Dit betekent dat de kans op een succesvolle zwangerschap bij elke cyclus iets verbeterd is.

Opvallend is ook het toegenomen aantal zwangerschappen dat voortkomt uit cryo-cycli, waarbij embryo’s worden ingevroren en later worden teruggeplaatst. Dit aantal is met 23% gestegen ten opzichte van 2020. De stijging in het aantal zwangerschappen bij de verse cycli is nog groter, waardoor in 2021 net iets meer kinderen werden geboren na een verse cyclus dan na een cryo-cyclus.

Volgens dr. Jesper Smeenk, de gynaecoloog werkzaam in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis die de rapportage heeft samengesteld, is er qua aantallen een terugkeer naar de situatie van voor de coronapandemie. Bovendien wijzen de gegevens op een betere efficiëntie van IVF, wat betekent dat het proces van IVF-behandelingen is verbeterd en effectiever is geworden.

Kortom, de cijfers van 2021 laten een positieve trend zien in het aantal IVF-behandelingen en het aantal succesvolle IVF-baby’s, met verbeterde zwangerschapscijfers en een stabiel laag percentage meerlingzwangerschappen. Dit wijst op een positieve ontwikkeling in de wereld van IVF en een hoopvol perspectief voor koppels die met vruchtbaarheidsproblemen te maken hebben.

De landelijke IVF-cijfers en de cijfers per kliniek zijn ook te vinden op de patiëntenwebsite deGynaecoloog.nl > Nuttige informatie > IVF-resultaten.

Meer nieuws