Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Geplaatst op 6 januari 2021

Ben je zwanger of wil je zwanger worden en wil je weten of je je kunt laten vaccineren tegen Corona (COVID-19)?
Lees dan onderstaande adviezen van de werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’.

De werkgroep adviseert:

  • gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.
  • zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten wel te vaccineren.
  • zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 voorkomt en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen, wel te vaccineren.

De werkgroep is verder van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. En hoewel de werkgroep dit niet propageert, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Voor meer informatie over de onderliggende ernstige ziekten e.d. verwijzen wij naar het standpunt (Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 8-1-2021).

Of je nu wel of niet bent gevaccineerd, maakt niet uit voor de reguliere voorzorgsmaatregelen. Houd je aan die voorzorgsmaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker.

Werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’

Het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ is opgesteld door de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Meer nieuws