Nuttige informatie

Hier vind je onder andere een overzicht van alle ziekenhuizen met een afdeling Gynaecologie en/of Verloskunde. Maar ook een overzicht van alle patiëntenverenigingen of andere organisaties waar wij nauw mee samenwerken.
Eén organisatie willen we hier apart noemen en dat is Thuisarts.nl. Samen met hen zullen we de komende tijd veel teksten voor hun en onze patiëntenwebsite gaan ontwikkelen.