Keizersnede

In het kort

 • Bij een keizersnede wordt uw baby via een snee in de buik geboren.
 • Een keizersnede is nodig als een gewone vaginale bevalling niet kan of gevaarlijk is voor u of uw baby.
  Bijvoorbeeld als uw baby dwars ligt.
 • In sommige situaties kunt u zelf kiezen wat u wilt: een keizersnede of een vaginale bevalling.
  Bijvoorbeeld als uw baby in een stuitligging ligt.
 • Een keizersnede brengt voor de moeder risico’s met zich mee, zoals bloedingen, wondinfecties en problemen bij een volgende bevalling.
 • De meeste vrouwen krijgen een ruggenprik.
 • De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten.

Wat is jouw situatie?

Verantwoording

De informatie over de keizersnede is gebaseerd op:

 • De wetenschappelijke richtlijn Indicatiestelling sectio caesarea (NVOG, 2011)
 • De wetenschappelijke richtlijn Zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea (NVOG, 2010)

Publicatiejaar: 2018

Meer onderwerpen