Pijnstilling tijdens de bevalling: pethidine

In het kort

Bevallen is meestal pijnlijk. De mate waarin je de pijn kunt verdragen hangt van veel zaken af, waaronder vermoeidheid of angst. Het is goed om je alvast te verdiepen in de verschillende mogelijkheden van pijnstilling tijdens je bevalling. Op deze pagina wordt de pijnstilling pethidine besproken. Pethidine is een soort morfine. Het wordt gegeven door een prik in de bil of het bovenbeen. Het middel werkt 2 tot 4 uur.

Op deze pagina lees je:

 • Wat is pethidine?
 • Is pethidine gevaarlijk voor de baby?
 • Wat zijn de voordelen van pethidine?
 • Wat zijn de nadelen van pethidine?

Wat is pethidine?

Pethidine is een soort morfine. Je krijgt het met een prik in de bil of het bovenbeen. Na ongeveer een kwartier voel je het effect. De ergste pijn wordt minder en vaak kun je je daardoor beter ontspannen tussen de weeën door. Sommige vrouwen soezen weg of slapen. Het middel werkt 2 tot 4 uur.

Is pethidine gevaarlijk voor de baby?

Voordat je pethidine krijgt, wordt de hartslag van de baby gecontroleerd met een CTG. Als het CTG goed is, kun je pethidine krijgen. Is het CTG vooraf niet optimaal? Dan is het veiliger voor de baby dat je geen pethidine krijgt.

De baby kan suf en slaperig bij de geboorte zijn. Soms heeft de baby kortdurend hulp nodig met de ademhaling. Daarom wordt pethidine liever niet gegeven 2 tot 4 uur vóór de geboorte van de baby.

Wat zijn de voordelen van pethidine?

 • Het is een gemakkelijke manier van pijnbestrijding, waardoor de pijn weer draaglijk kan worden.
 • Het geeft een rustgevend en slaperig effect.
 • Het middel wordt al vele jaren gebruikt en er zijn geen schadelijke effecten voor moeder of kind beschreven.

Wat zijn de nadelen van pethidine?

 • Doordat je slaperig bent, kun je achteraf soms een deel van de bevalling niet meer herinneren.
 • Je kunt last hebben van misselijkheid.
 • Je hebt kans op tijdelijke jeuk als reactie op de morfine.
 • De baby kan suf en slaperig bij de geboorte zijn, omdat de medicatie via de placenta ook bij de baby komt. Soms heeft de baby kortdurend hulp nodig met de ademhaling. Daarom wordt pethidine liever niet gegeven 2 tot 4 uur vóór de geboorte van de baby.
 • Het middel werkt niet voor iedereen goed. 25% van de vrouwen is tevreden over het pijnstillend effect van pethidine.

Verantwoording

Deze tekst is gemaakt door de Commissie Patiëntencommunicatie van de NVOG.

Deze tekst voldoet aan de richtlijn Medicamenteuze pijnbehandeling.

Publicatiejaar: 2017

Meer onderwerpen