Miskraam

 • Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap (tot 20 weken).
 • Je kunt klachten hebben (bloedverlies, pijn) of geen klachten hebben.
 • Je kunt als je een miskraam krijgt:
  • afwachten tot het lichaam het vruchtje vanzelf afstoot
  • medicijnen gebruiken die zorgen dat het vruchtje sneller wordt afgestoten
  • het vruchtje met een operatie (curettage) laten weghalen. 
 • Neem contact op met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog als je:
  • hevig bloedt, zweet, duizelig bent en het gevoel hebt dat je flauw gaat vallen (bel met spoed).
  • hevige pijn hebt
  • koorts hebt (hoger dan 38 graden)

Wat is uw situatie?

Ik heb bloedverlies en/of buikpijn in de eerste 3 maanden van mijn zwangerschap

Op de echo is te zien dat ik een miskraam krijg

Ik krijg een miskraam en kies tussen afwachten, medicijnen en operatie

Ik wacht af bij een miskraam

Ik gebruik medicijnen om een miskraam te versnellen

Mijn miskraam wordt met een operatie weggehaald (curettage)

Ik heb een miskraam gehad

Meer onderwerpen