Mijn tweeling heeft kans op TTS

Wat gebeurt er als mijn tweeling TTS heeft?

Als de gynaecoloog op de echo TTS ziet, zal hij/zij je verwijzen naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
De gynaecoloog daar maakt opnieuw een echo en bespreekt wat de mogelijkheden zijn.

 • Afwachten. Soms is de TTS nog niet ernstig en kan je afwachten hoe het verder gaat.
  Vaak wordt dan binnen enkele dagen tot een week een nieuwe echo gemaakt. Zo is te zien of de TTS erger wordt.
   
 • Vruchtwater verminderen. Soms staat de baarmoederhals erg onder druk. Dat komt doordat er veel vruchtwater is. Er is dan een verhoogde kans dat de baby’s te vroeg geboren worden.
  De gynaecoloog kan met een naald vruchtwater af laten lopen.
  Voordeel is dat hierdoor de druk op de baarmoederhals minder hoog is. Zo wordt de kans op vroeggeboorte even minder.  
  Er zijn ook risico’s:

  • De vliezen kunnen breken door het laten aflopen van vruchtwater. Dan is er een hogere kans op vroeggeboorte. Deze kans wordt groter als je dit vaker doet.
  • De oorzaak van het probleem wordt hiermee niet opgelost. Vaak komt de TTS binnen enkele dagen tot weken terug.
  • In 30 op de 100 zwangerschappen overlijden beide kinderen. De baby’s worden gemiddeld bij 29 weken geboren als je kiest voor deze behandeling.
    
 • Laserbehandeling. De vaten tussen de beide baby’s kunnen worden dicht gebrand. De gynaecoloog brengt dan een kleine camera en een laser in je baarmoeder. Hij/zij zoekt de bloedvaten op tussen beide baby’s en brandt deze dicht. Voordeel is dat als de behandeling goed gelukt is TTS daarna niet meer kan terugkomen. De oorzaak van het probleem is opgelost.
  Er zijn ook risico’s:

  • In 1 op de 10 zwangerschappen breken de vliezen te vroeg. Dit geeft een hogere kans op vroeggeboorte.
  • Ook kan de behandeling in 1 op de 10 zwangerschappen niet goed lukken. Bijvoorbeeld doordat de laser  moeilijk bij de bloedvaten kan komen. 
  • De moederkoek kan na de behandeling ongelijk verdeeld zijn. Soms kan hierdoor een van beide baby’s overlijden in de rest van de zwangerschap.
  • Na een laserbehandeling blijven in 64 op de 100 zwangerschappen beide kinderen in leven.
   In 21 van de 100 zwangerschappen blijft één kind in leven.
   In 15 op de 100 zwangerschappen overlijden beide kinderen.
   De baby’s worden gemiddeld geboren bij 32 weken.
  • Na de behandeling kan TAPS ontstaan. Dit gebeurt bij 3 tot 15 van de 100 zwangerschappen die met een laser behandeld zijn.
    
 • Dichtbranden van de navelstreng van de ziekste baby.
  Soms is duidelijk dat 1 baby heel ernstig ziek is. Er is dan een kans dat deze baby in de buik overlijdt. Als dat gebeurt, is er ook kans op overlijden of hersenschade van de andere baby. Dit komt door de verbindende bloedvaten.
  Dan kan de gynaecoloog adviseren om de navelstreng van de ernstig zieke baby dicht te branden.
  Zo krijgt de andere baby een betere kans op overleven. De ernstig zieke baby zal hierdoor in de buik overlijden.
  Er zijn ook risico’s:

  • In 1 op de 10 zwangerschappen kunnen de vliezen te vroeg breken.
  • De overgebleven, minder zieke baby kan na de behandeling ook overlijden: dit gebeurt bij 15 op de 100 behandelingen.
    
 • Afbreken van de zwangerschap.
  Bij TTS voor 24 weken zwangerschap kan je er ook voor kiezen de zwangerschap af te breken.
   
 • Geen behandeling.
  Je kan er bij een ernstige TTS voor kiezen om niet te behandelen. Dan overlijden de baby’s meestal in de buik.

Wat gebeurt er met mij als mijn tweeling TTS heeft?

TTS geeft geen lichamelijke schade voor de moeder. Je kan een gespannen buik hebben die plotseling heel snel groeit. Je kan ook niets merken.

Als TTS wordt gevonden bij je tweeling, kan dit spannend en emotioneel zijn. Het kan onduidelijk zijn hoe het verder zal gaan met je zwangerschap. Soms moet je moeilijke beslissingen nemen.

 • Praat erover met familie of vrienden.
 • Je kan ook steun zoeken bij je huisarts of bij de Vereniging voor Ouders van Meerlingen (www.nvom.nl). Hier kun je contact krijgen met andere ouders die hetzelfde hebben meegemaakt.

Wat gebeurt er na de bevalling van een tweeling met TTS?

Na de bevalling zal de kinderarts de kinderen meestal nakijken. Ze worden soms opgenomen op de couveuse afdeling. Dit hangt ook af van het moment van de geboorte, hoe ernstig de TTS was en of de tweeling met een laser is behandeld.

Daarna kom je meestal nog een paar keer bij de kinderarts met de tweeling. De kinderarts kijkt dan of ze goed groeien en zich goed ontwikkelen, ook jaren na de geboorte. 

Meer informatie over tweeling

Voor contact met andere vrouwen kun je terecht bij Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen.

Hoe is de tekst over zwanger van een tweeling gemaakt?

De tekst is gemaakt door de NVOG en Thuisarts.nl en gebaseerd op

Zij kregen hulp en goedkeuring van het NHG, Stichting ZelfbewustZwanger, Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen, de Patiëntenfederatie, de KNOV en de NVK.


Laatst herzien op 2019-11-05.

Meer onderwerpen