Vragen

Hier vind je antwoorden op praktische vragen rondom de voorbereidingen en gynaecologische onderzoeken.

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over het Coronavirus

Het Coronavirus (ook wel COVID-19 genoemd) is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.Hoe bescherm ik mijzelf tegen het Coronavirus? De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik
 • Schud geen handen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.Ben ik besmet met het Coronavirus? Kijk op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Hier kun je zien of er een reden is om je te laten testen op het Coronavirus. Bel met jouw huisarts als je twijfelt. Je kunt dan bespreken of je je moet laten testen of niet. Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je dat je misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je er heen gaat.Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het Coronavirus? Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om het Coronavirus te krijgen. We weten dit niet zeker.Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het Coronavirus? We weten niet of een zwangere vrouw ernstiger ziek wordt van het Coronavirus dan een vrouw die niet zwanger is. We weten wel dat een zwangere vrouw die ziek wordt van andere virussen meer kans heeft op longproblemen.Kan de baby in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling? We weten niet zeker of een baby ziek kan worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling. Tot nog toe gaan de gynaecologen en de kinderartsen ervan uit dat een pasgeboren baby niet besmet is.  Wel kan een moeder die het Coronavirus heeft, haar baby besmetten na de bevalling. Bijvoorbeeld als zij haar baby knuffelt. Het is belangrijk om het verspreiden zoveel mogelijk voorkomen:
 • was je handen iedere keer voor je je baby aanraakt
 • hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog en niet in de richting van je baby
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik
 • denk erover na om een mondkapje te dragen als je je baby vasthoudt
Kan ik een miskraam krijgen van Coronavirus? Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het Coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het Coronavirus. Er worden wel iets meer baby’s te vroeg geboren van moeders die het Coronavirus hebben. We weten nog niet zeker of dit echt door het Coronavirus komt.Ik heb nu een infectie met het Coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door? Bel met jouw verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat je nu het beste kunt doen.Ik heb nu een infectie met het Coronavirus, mag ik thuis bevallen? Wij adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Hier kunnen wij de baby in de buik in de gaten houden met apparatuur, zoals het cardiotocogram en CTG. Als je meer dan 14 dagen geleden het Coronavirus had, dan kun je wel thuis bevallen.Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het Coronavirus heb? Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden het volgende aan :
 • geef borstvoeding met een neus/mondkap
 • was je handen voor je de baby of je borsten aanraakt
 • gebruik een eigen borstkolf
 • maak de fles en de borstkolf goed schoon na gebruik
Is de moeder en/of de baby ziek? Dan kun je de (gekolfde) voeding door een gezond persoon laten geven. Deze persoon moet natuurlijk ook steeds goed de handen wassen en de fles na gebruik goed schoon maken.Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, moet ik nu onder controle van een gynaecoloog? Nee. Als je onder controle bent van een verloskundige, kun je daar blijven. Wel raden we aan om groei-echo’s van de baby te laten maken.Ik moet voor controle naar de verloskundige/naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen? Kom alleen naar jouw controleafspraak bij de verloskundige of in het ziekenhuis. Dit is het advies van de  beroepsverenigingen van verloskundigen en gynaecologen (KNOV en NVOG). Soms weet je vooraf dat je in het ziekenhuis voor een moeilijke beslissing komt te staan. Bijvoorbeeld als er iets niet goed gaat met jou of de baby. Dan kun je wel iemand meenemen om jou te steunen.Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht? Je kunt zeker in het ziekenhuis bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Is het voor jou niet noodzakelijk in het ziekenhuis te bevallen, maar wil je dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen. Vraag na bij jouw verloskundige of gynaecoloog wat er bij jou in de buurt mogelijk is. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.Ik ga bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn? Je mag maar 1 persoon kiezen die bij de bevalling is. Bijvoorbeeld jouw partner of zus of een vriendin. Neem jouw kinderen niet mee, maar vraag een oppas bij jou thuis. Dit is het advies van de beroepsvereniging van verloskundigen en gynaecologen (KNOV en NVOG).Ik ben bevallen, mag ik kraamvisite? Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, dan is het beter dat je geen kraambezoek krijgt. Zeker niet als iemand klachten heeft. Bijvoorbeeld hoesten, niezen, snot in je neus, keelpijn of koorts. Er mag geen kraambezoek komen als de  kraamverzorgende bij jou thuis is.Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met hielprik en gehoortest voor de baby? De hielprik gaat door. De gehoortest is tijdelijk stopgezet. Je wordt hierover geïnformeerd.Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis? Jij en jouw baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Je komt dus niet in de buurt van Coronapatiënten. Bel in alle gevallen eerst met jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.Op dit moment is er nog veel onduidelijk over het Corona virus en zwangerschap. De landelijke verenigingen van Gynaecologen en Verloskundigen gebruiken op dit moment de internationale richtlijn van de RCOG (De Engelse vereniging voor verloskunde en gynaecologie):  https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy In deze (Engelstalige) richtlijn is veel wetenschappelijke achtergrondinformatie te vinden.

Hoe bereid ik mij voor op het bezoek bij de gynaecoloog?

Om de eerste keer een afspraak bij de gynaecoloog te maken, heb je bijna altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.Verder vind je onder het kopje 'Onderwerpen' uitgebreide informatie over de diverse gynaecologische ziektebeelden en kun je te raden gaan bij de betreffende patiëntenvereniging. Klik hier voor linkjes naar hun websites. Ten slotte vind je onder het kopje 'Samen beslissen' meer informatie over consultkaarten en keuzehulpen, die je kunt gebruiken als voorbereiding op je gesprek met de gynaecoloog. Daar vind je ook links naar twee websites die je verder kunnen helpen met het stellen van de juiste vragen om tot een goede beslissing te komen tijdens je afspraak met de gynaecoloog, te weten:

Wat voor onderzoek krijg ik als ik bij de gynaecoloog kom?

De gynaecoloog zal eerst in een gesprek een aantal vragen stellen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de reden van je bezoek, over je klachten en over je algemene gezondheid. Daarna vindt er vaak een (inwendig) onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat meestal uit vier onderdelen:
 1. Kijken naar de uitwendige geslachtsorganen, zoals de schaamlippen.
 2. Inbrengen van een spreider, ook wel eendenbek genoemd, in de vagina. Hiermee kan de vagina en de baarmoedermond worden onderzocht. Zo kan er bijvoorbeeld ook een uitstrijkje worden gemaakt.
 3. Inwendig voelen naar de inwendige geslachtsorganen, zoals de baarmoeder en de eierstokken. Om dit goed te kunnen voelen, zal de gynaecoloog met handschoenen twee vingers in de vagina brengen. De andere hand legt hij of zij dan op de buik.
 4. Inwendige (en soms uitwendige) echo. Bij een echo-onderzoek wordt een echokop via de vagina (inwendig) of op de buik (uitwendig) gebruikt. De echokop zendt geluidstralen uit en hierdoor verschijnt er een afbeelding van je baarmoeder en eierstokken op het beeldscherm. Op deze manier kan de gynaecoloog op zoek naar eventuele afwijkingen. De echo wordt ook veel gebruikt tijdens de zwangerschap om de baby te controleren.

Welke zorgverleners kan ik tegen komen op de polikliniek of afdeling Gynaecologie?

Op de polikliniek Gynaecologie werken behalve gynaecologen ook andere zorgverleners. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende zorgverleners die je kunt tegenkomen. Op de websites 'Wie staat er aan mijn bed', 'KiesBeter.nl' en 'Zó werkt de zorg' is hier ook meer informatie over te vinden.

Gynaecoloog

Een gynaecoloog is een medisch specialist die na de studie Geneeskunde de opleiding tot gynaecoloog succesvol heeft afgerond. Vaak heeft een gynaecoloog een speciaal aandachtsgebied, zoals de verloskunde of de voortplantingsgeneeskunde of speciale chirurgische technieken. Dit kun je meestal op de website van het ziekenhuis terugvinden.

Gynaecoloog in opleiding of arts-assistent

Gynaecologen in opleiding zijn artsen die hun studie Geneeskunde succesvol hebben afgerond. Ze zijn in opleiding om medisch specialist te worden. Zij werken onder supervisie van een gynaecoloog en kunnen dag en nacht met de gynaecoloog overleggen. Zonodig biedt de gynaecoloog de noodzakelijke zorg.

Co-assistent

Een co-assistent is een student Geneeskunde. Tijdens de laatste jaren van de studie lopen zij stage in het ziekenhuis op verschillende afdelingen. In deze fase worden zij co-assistent genoemd. Tijdens je bezoek aan de gynaecoloog kan het zijn dat een co-assistent aanwezig is om op die manier te leren over de gynaecologie.

Fertiliteits- of IVF-arts

Dit zijn artsen die de studie Geneeskunde succesvol hebben afgerond. Zij werken op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Hun speciale aandachtsgebied is de zorg voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Zij werken zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Klinisch verloskundige

Een klinisch verloskundige is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt. In het ziekenhuis doen klinisch verloskundigen vaak spreekuur van zwangeren en kraamvrouwen en begeleiden zij de bevalling. Dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Echoscopist

Een echoscopist is een specialist op het gebied van echoscopie (ook wel echografie). Een echoscopist kun je tegenkomen op de polikliniek Verloskunde van een ziekenhuis. Echoscopisten maken door middel van geluidsgolven (ultrasound) tweedimensionale weergaven van de menselijke organen. Deze techniek wordt onder meer toegepast bij zwangere vrouwen, zodat de ontwikkeling en de gezondheid van het ongeboren kind in de gaten gehouden kunnen worden.

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rondom een ziektebeeld en behandeling. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wordt in een richtlijn aangegeven wat de beste handelswijze zou moeten zijn voor een specifiek ziektebeeld. Richtlijnen kunnen betrekking hebben op alleen het handelen van de gynaecoloog. Veel vaker zijn er meerdere typen zorgverleners betrokken bij bepaalde ziektebeelden of aandoeningen. Dit noemen we multidisciplinair. Bij het maken van een richtlijn zullen al deze verschillende zorgverleners dan ook betrokken worden. Bij alle richtlijnen van de NVOG wordt ook een afgevaardigde van een patiëntenvereniging betrokken om ervoor te zorgen dat het perspectief van de patiënt ook in de richtlijn wordt verwerkt.Elke patiënt is natuurlijk anders; en daardoor is de richtlijn niet altijd volledig van toepassing op de individuele situatie. De gynaecoloog zal dit met je bespreken en samen  bekijken wat de best mogelijke handelwijze is voor jouw situatie.Een compleet overzicht van alle verloskundige en gynaecologische richtlijnen, kun je vinden op http://nvog.roquin.net/kwaliteitsdocumenten/richtlijnen/.