Vragen

Hier vind je antwoorden op praktische vragen rondom de voorbereidingen en gynaecologische onderzoeken.

Hoe bereid ik mij voor op het bezoek bij de gynaecoloog?

Om de eerste keer een afspraak bij de gynaecoloog te maken, heb je bijna altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Verder vind je onder het kopje 'Onderwerpen' uitgebreide informatie over de diverse gynaecologische ziektebeelden en kun je te raden gaan bij de betreffende patiëntenvereniging. Klik hier voor linkjes naar hun websites. Ten slotte vind je onder het kopje 'Samen beslissen' meer informatie over keuzekaarten en keuzehulpen, die je kunt gebruiken als voorbereiding op je gesprek met de gynaecoloog. Daar vind je ook links naar twee websites die je verder kunnen helpen met het stellen van de juiste vragen om tot een goede beslissing te komen tijdens je afspraak met de gynaecoloog, te weten:

Wat voor onderzoek krijg ik als ik bij de gynaecoloog kom?

De gynaecoloog zal eerst in een gesprek een aantal vragen stellen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de reden van je bezoek, over je klachten en over je algemene gezondheid. Daarna vindt er vaak een (inwendig) onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat meestal uit vier onderdelen:
  1. Kijken naar de uitwendige geslachtsorganen, zoals de schaamlippen.
  2. Inbrengen van een spreider, ook wel eendenbek genoemd, in de vagina. Hiermee kan de vagina en de baarmoedermond worden onderzocht. Zo kan er bijvoorbeeld ook een uitstrijkje worden gemaakt.
  3. Inwendig voelen naar de inwendige geslachtsorganen, zoals de baarmoeder en de eierstokken. Om dit goed te kunnen voelen, zal de gynaecoloog met handschoenen twee vingers in de vagina brengen. De andere hand legt hij of zij dan op de buik.
  4. Inwendige (en soms uitwendige) echo. Bij een echo-onderzoek wordt een echokop via de vagina (inwendig) of op de buik (uitwendig) gebruikt. De echokop zendt geluidstralen uit en hierdoor verschijnt er een afbeelding van je baarmoeder en eierstokken op het beeldscherm. Op deze manier kan de gynaecoloog op zoek naar eventuele afwijkingen. De echo wordt ook veel gebruikt tijdens de zwangerschap om de baby te controleren.

Welke zorgverleners kan ik tegen komen op de polikliniek of afdeling Gynaecologie?

Op de polikliniek Gynaecologie werken behalve gynaecologen ook andere zorgverleners. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende zorgverleners die je kunt tegenkomen. Op de websites 'Wie staat er aan mijn bed', 'KiesBeter.nl' en 'Zó werkt de zorg' is hier ook meer informatie over te vinden.

Gynaecoloog

Een gynaecoloog is een medisch specialist die na de studie Geneeskunde de opleiding tot gynaecoloog succesvol heeft afgerond. Vaak heeft een gynaecoloog een speciaal aandachtsgebied, zoals de verloskunde of de voortplantingsgeneeskunde of speciale chirurgische technieken. Dit kun je meestal op de website van het ziekenhuis terugvinden.

Gynaecoloog in opleiding of arts-assistent

Gynaecologen in opleiding zijn artsen die hun studie Geneeskunde succesvol hebben afgerond. Ze zijn in opleiding om medisch specialist te worden. Zij werken onder supervisie van een gynaecoloog en kunnen dag en nacht met de gynaecoloog overleggen. Zonodig biedt de gynaecoloog de noodzakelijke zorg.

Co-assistent

Een co-assistent is een student Geneeskunde. Tijdens de laatste jaren van de studie lopen zij stage in het ziekenhuis op verschillende afdelingen. In deze fase worden zij co-assistent genoemd. Tijdens je bezoek aan de gynaecoloog kan het zijn dat een co-assistent aanwezig is om op die manier te leren over de gynaecologie.

Fertiliteits- of IVF-arts

Dit zijn artsen die de studie Geneeskunde succesvol hebben afgerond. Zij werken op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Hun speciale aandachtsgebied is de zorg voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Zij werken zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Klinisch verloskundige

Een klinisch verloskundige is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt. In het ziekenhuis doen klinisch verloskundigen vaak spreekuur van zwangeren en kraamvrouwen en begeleiden zij de bevalling. Dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Echoscopist

Een echoscopist is een specialist op het gebied van echoscopie (ook wel echografie). Een echoscopist kun je tegenkomen op de polikliniek Verloskunde van een ziekenhuis. Echoscopisten maken door middel van geluidsgolven (ultrasound) tweedimensionale weergaven van de menselijke organen. Deze techniek wordt onder meer toegepast bij zwangere vrouwen, zodat de ontwikkeling en de gezondheid van het ongeboren kind in de gaten gehouden kunnen worden.

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rondom een ziektebeeld en behandeling. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wordt in een richtlijn aangegeven wat de beste handelswijze zou moeten zijn voor een specifiek ziektebeeld. Richtlijnen kunnen betrekking hebben op alleen het handelen van de gynaecoloog. Veel vaker zijn er meerdere typen zorgverleners betrokken bij bepaalde ziektebeelden of aandoeningen. Dit noemen we multidisciplinair. Bij het maken van een richtlijn zullen al deze verschillende zorgverleners dan ook betrokken worden. Bij alle richtlijnen van de NVOG wordt ook een afgevaardigde van een patiëntenvereniging betrokken om ervoor te zorgen dat het perspectief van de patiënt ook in de richtlijn wordt verwerkt. Elke patiënt is natuurlijk anders; en daardoor is de richtlijn niet altijd volledig van toepassing op de individuele situatie. De gynaecoloog zal dit met je bespreken en samen  bekijken wat de best mogelijke handelwijze is voor jouw situatie. Een compleet overzicht van alle verloskundige en gynaecologische richtlijnen, kun je vinden op http://nvog.roquin.net/kwaliteitsdocumenten/richtlijnen/.