Online patiëntenpanel

Patiënten kijken met een ander perspectief naar de zorg dan zorgverleners. Door hun ervaring hebben ze een deskundigheid die ons kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVOG heeft als missie ‘de beste kwaliteit van zorg voor vrouwen in alle levensfasen’. Voor deze missie hebben we feedback van vrouwen nodig over hun ervaringen met de gynaecologische en verloskundige zorg.

Meedenken en ervaringen delen

Het patiëntenpanel is een online groep van ongeveer 100 vrouwen die met behulp van hun ervaringen met de gynaecologische zorg de NVOG willen helpen bij het continu verbeteren van die zorg.

De NVOG gelooft dat door deze ervaringen te gebruiken, we veel kunnen leren en de verloskundige en gynaecologische zorg kunnen blijven verbeteren.  Het online panel heeft de volgende twee doelen:

  1. Het bieden van een platform voor vrouwen om hun stem te laten horen binnen de NVOG en de NVOG te laten weten wat belangrijk is voor hun gezondheid
  2. Het krijgen van meningen van vrouwen over specifieke onderwerpen waar de NVOG mee bezig is

Hoe werkt het?

Via het panel zoeken we bijvoorbeeld naar feedback op informatie die we ontwikkelen,  vragen we deel te nemen aan korte vragenlijsten om ervaringen te delen of zoeken we deelnemers voor bijvoorbeeld een focusgroep. Vrouwen die lid zijn van het panel kunnen zelf aangeven waar hun interesses en ervaringen liggen. De NVOG heeft de intentie om zo goed mogelijk terug te koppelen op welke manier de input vanuit het panel een bijdrage heeft geleverd.

Het online panel is een besloten Facebookgroep. Het is daarom alleen mogelijk deel te nemen aan het panel als je een Facebookaccount hebt.

Wie kan lid worden?

We nodigen vrouwen uit om zich aan te melden die interesse en/of ervaringen hebben vanuit een patiëntenperspectief met de verloskundige en/of gynaecologische zorg. Iedereen die lid wil worden van het panel deelt de doelen van het panel.

Wat verwachten we?

We realiseren ons dat niet alle verzoeken die via het panel worden uitgezet voor iedereen van toepassing is. Toch hopen we dat ieder lid tenminste eens per jaar een bijdrage kan leveren. Wil je graag uit de groep verwijderd worden, laat dat dan weten via voorlichting@nvog.nl.

Dit online panel zal voor het eerste jaar starten als een pilot project. Heb je gedurende dat jaar suggesties hoe we het kunnen verbeteren, dan ontvangen we die graag via voorlichting@nvog.nl.

Aanmelden online patiëntenpanel