Online patiëntenpanel

Patiënten kijken met een ander perspectief naar de zorg dan zorgverleners. Door hun ervaring hebben ze een deskundigheid die ons kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVOG heeft als missie ‘beste kwaliteit van zorg voor vrouwen in alle levensfasen’. Voor deze missie hebben we dus feedback van vrouwen nodig over hun ervaringen met de gynaecologische en verloskundige zorg.

Meedenken en ervaringen delen

Om die reden start de NVOG binnenkort een online patiëntenpanel. Dit besloten online patiëntenpanel op Facebook, zal bestaan uit een diverse groep van ongeveer 100 vrouwen. We zoeken bijvoorbeeld feedback op informatiemateriaal dat we ontwikkelen voor vrouwen, of we vragen om deelname in korte vragenlijsten om ervaringen te delen over een specifiek onderwerp. Het kan ook dat we om deelname in een focusgroep vragen of zitting in één van de NVOG werkgroepen of commissies.

We nodigen iedereen die ervaring heeft met de verloskundige en gynaecologische zorg en de missie van de NVOG deelt uit om zich aan te melden!

Aanmelden online patiëntenpanel