Kennis en zorg rondom bekkenbodemimplantaten afgelopen jaren verbeterd

Geplaatst op 8 december 2014

De afgelopen jaren is er veel negatieve publiciteit geweest rondom de bekkenbodemimplantaten (‘matjes’). Het is duidelijk dat het complicatiegevoelige chirurgie betreft. Veel vrouwen hebben echter ook baat (gehad) bij deze ingreep voor soms een langdurig en vervelend terugkerend probleem.

Het introductieproces rondom de invoering van deze implantaten is daarom  uitvoerig geanalyseerd. Hier zijn veel lessen uit getrokken. De gynaecologische beroepsgroep heeft diverse maatregelen genomen om de kwaliteit rondom deze hoog complexe bekkenbodemzorg te verbeteren. Deze maatregelen hebben als doel de patiënt de best mogelijke en meest veilige zorg te leveren en de kwaliteit van zorg transparant te maken.

Recent is de nieuwe richtlijn ‘Prolaps‘ aangenomen in de vereniging (NVOG). Deze richtlijn is opgesteld in samenwerking met diverse andere wetenschappelijke verenigingen (chirurgen, urologen, huisartsen, bekkenfysiotherapeuten en maag-darm-lever artsen). De aanbevelingen in deze richtlijn zijn gebaseerd op al het beschikbaar wetenschappelijk bewijs rondom prolapschirurgie.

Een van de punten die is veranderd, is dat niet iedereen meer een vaginaal implantaat krijgt aangeboden, maar voornamelijk vrouwen die eerder zijn geopereerd en waar de verzakking is teruggekomen. Ook zijn er eisen gesteld aan de instelling en de specialist die de ingreep uitvoert.

Boven alles is echter belangrijk dat patiënten uitgebreid vooraf worden geïnformeerd; is een implantaat de beste behandeloptie of niet? Zo ja, waarom is een implantaat in mijn geval een overweging? Wat is de werking, wat is het effect, hoe lang heb ik hier baat bij? En zoals bij elke ingreep er ook risico’s zijn; hoe groot is de kans daarop en hoe ernstig zijn de gevolgen wanneer iets mis of anders gaat dan we willen?

Om de patiënte en de arts te helpen in de gezamenlijke beslissing tot een ingreep met een implantaat is er naast een uitgebreide informatiefolder (Bekkenbodemproblemen) ook een lijst met vragen opgesteld (Vragen die u kunt stellen aan uw arts). De patiënte kan deze aan de behandelend arts stellen om zo te komen tot een goed gewogen gezamenlijke beslissing.

Verder bestaat er vanuit de NVOG een verplichting dergelijke ingrepen te registreren, waardoor eventuele ongewenste uitkomsten sneller duidelijk worden en beter inzicht komt in de geleverde kwaliteit. Momenteel wordt in samenwerking met het ministerie van VWS en andere wetenschappelijke verenigingen hard gewerkt aan een landelijk implantatenregister. Indien er problemen zijn met een implantaat, kunnen patiënten direct worden getraceerd.

Meer nieuws