Klachten bij Essure sterilisatiemethode

Geplaatst op 17 augustus 2017

Essure is een sterilisatiemethode die sinds 2003 in Nederland wordt toegepast. Inmiddels zijn er waarschijnlijk 25.000-30.000 vrouwen op deze manier gesteriliseerd. Helaas blijkt dat in de groep vrouwen die met de Essure-methode zijn gesteriliseerd klachten kunnen ontstaan, die in verband worden gebracht met de geplaatste veertjes.

Allergische reactie

Wereldwijd hebben enkele vrouwen bijvoorbeeld een uitgebreide allergische reactie gekregen na het plaatsen van de veertjes. Vaak is het echter niet duidelijk hoe de relatie tussen de klachten en de aanwezigheid van de veertjes moet worden geduid.

Op dit moment vinden wij het van belang dat alle klachten die mogelijk in verband staan met Essure serieus worden genomen en moeten worden onderzocht. Indien de vrouw wil dat de veertjes worden verwijderd, zal dit serieus genomen worden en zal hier zo mogelijk gehoor aan worden gegeven. Heel soms werden in het verleden Essure-veertjes geplaatst omdat er liever geen kijkoperatie werd gedaan, bijvoorbeeld als een vrouw eerder buikoperaties had gehad. Het verwijderen van de Essure-veertjes kan bij deze vrouwen dus wel meer risico geven op complicaties en dit moet worden afgezet tegen de eventuele voordelen van het verwijderen.

Verwijderen van de Essure-veertjes

Het verwijderen van de Essure-veertjes is op zich geen hele moeilijke ingreep, maar scholing van de gynaecologen is op zijn plaats, omdat anders de veertjes soms incompleet worden verwijderd. In een aantal ziekenhuizen werken gynaecologen die de scholing ‘Essure verwijderen’ hebben gevolgd. In deze ziekenhuizen kun je terecht voor een gesprek en voorlichting. Voordat wordt besloten om een Essure-device te laten verwijderen, is eerst een gesprek en aanvullend onderzoek nodig. Het is belangrijk om andere problemen of mogelijke oorzaken van klachten uit te sluiten.

Als je geen klachten hebt, hoeft de Essure niet te worden verwijderd. Maar uiteindelijk neem je samen met je arts de beslissing over een eventuele behandeling. In de meeste van bovengenoemde ziekenhuizen wordt de operatie ook uitgevoerd. Als je dat van tevoren wilt weten, is het verstandig om dit duidelijk na te vragen bij het maken van de afspraak.

Facebookgroep ‘Essureproblemen Nederland’

Gelukkig is er in Nederland een goede samenwerking tussen de Facebookgroep ‘Essureproblemen Nederland’, de NVOG en enkele gynaecologen met ervaring op dit gebied. Dit heeft er toe geleid dat de informatiefolders over sterilisatie en Essure in het bijzonder zijn aangepast en is de laatste informatie hierin verwerkt (zie ook Essure-veertjes laten verwijderen). Verder is dit een aanleiding geweest voor de scholing ‘Essure verwijderen’.

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de gemelde problemen met Essure onze volle aandacht hebben. Tegenover de groep vrouwen met klachten staat een veel grotere groep vrouwen die erg tevreden is met deze vorm van sterilisatie. We moeten zien te voorkomen, dat deze laatste groep vrouwen de indruk krijgt dat ze deze beter maar kunnen laten verwijderen. Vrouwen die gesteriliseerd willen worden, dienen goed en eerlijk te worden geïnformeerd over Essure en de beschikbare alternatieve methoden van sterilisatie en anticonceptie. Uiteindelijk neemt de vrouw zelf de beslissing.

Meer nieuws