Wat zijn de verschillen tussen de pijnstillers?

Er zijn verschillende vormen van pijnstilling mogelijk. Verdiep je goed in wat je zelf kunt doen. Pijnstilling kan goed helpen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Jouw verloskundige of gynaecoloog geeft advies over welke pijnstilling in jouw fase van de bevalling het beste is.

In de onderstaande tabel zie je een korte vergelijking van de drie meest voorkomende vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling.

Pijnstilling Pethidine / Morfine Remifentanil Ruggenprik
Toediening injectie infuus, zelf toedienen katheter rug
Controles CTG CTG, bloeddruk, zuurstof, ademhaling CTG, bloeddruk, zuurstof, blaaskatheter
Effect matig redelijk goed (maar bij 10% niet goed)
Werkingsduur 2-4 uur 2-4 uur langdurig
Voordelen eenvoudig toedienen helpt voor korte periode goed zelf controle helpt langdurig goed moeder rust uit en wordt niet suf

medicatie komt niet bij het kind

Nadelen moeder kan suf zijn en minder ervaren van bevalling

25% vrouwen tevreden over effect pijnstilling

soms hulp nodig ademhaling baby bij geboorte

medicatie komt ook bij kind

moeder kan suf zijn en minder ervaren van bevalling

kans op ademhalingsproblemen, met kleine kans op noodzaak hulp met beademen

extra bewakingsapparatuur werkt niet heel lang goed

werkt minder goed dan ruggenprik

medicatie komt ook bij kind

risico op bloeddrukdaling

extra bewakingsapparatuur

verhoogde kans op koorts waarvoor antibiotica voor moeder en kind

werkt niet bij iedereen (10% niet goed)

minder persdrang en meer kans op vacuümpomp

 

Verantwoording

Deze tekst is gemaakt door de Commissie Patiëntencommunicatie van de NVOG.

Publicatiejaar: 2017

Meer onderwerpen